152 Gaon Ki Raagani
252 Mardon Ki Raagani
3Bar Association Raagani Program (Part 156)
4C O Sahib Manye Chutti De De
5Chori Sapele Ki
6Chote Chote Kele (Satte Farmaniya)
7College Ki Chori
8College Mein Pallu
9Dhaban Ka Mobile Khogya
10Fauji Ke Sapne
11Fauji Mehar Singh Ki Hit Raagani (1) (Ranbir Singh Badvasania)
12Gunghta Utha De Gori
13Haryanavi Bam Lahri
14Haryanavi Competition Part 1 (Vol. 121) (Karam Pal Sharma)
15Haryanavi Competition Part 1 (Vol. 178) (Karam Pal Sharma)
16Haryanavi Competition Part 2 (Vol. 179) (Karam Pal Sharma)
17Haryanavi Competiton Part 6 (Vol. 127) (Karam Pal Sharma)
18Haryanavi Competiton Part 7 (Vol. 129) (Karam Pal Sharma)
19Husan Haajir Hai (Ranbir Singh Badvasania)
20Jameendaar Ki Bahu
21Jor Ki Salwar
22Kaacha Pees Gandaas
23Karampal and Manju Sharma Ka Dhamaka
24Ke Supne Ka Jikar
25Kheta Mein Ghalu Ghara
26Kissa Ajit Singh Rajbala (Vol 1)(Kaushinder Rishipal)
27Kissa Ajit Singh Rajbala (Vol 2)(Kaushinder Rishipal)
28Kissa Ajit Singh Rajbala - Part 1 (Master Satbir Singh)
29Kissa Ajit Singh Rajbala - Part 2 (Master Satbir Singh)
30Kissa Ajit Singh Rajbala - Part 3 (Master Satbir Singh)
31Kissa Akbar Fatte Ki Ladai (Parts 1 and 2) (Master Satbir Singh)
32Kissa Amar Singh Rathore (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
33Kissa Amar Singh Rathore (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
34Kissa Amar Singh Rathore (Part 3) (Rajkishan Agwanpuria)
35Kissa Anjna Pawan Part 1 (Karam Pal Sharma)
36Kissa Anjna Pawan Part 1 (Master Satbir Singh)
37Kissa Anjna Pawan Part 2 (Karam Pal Sharma)
38Kissa Anjna Pawan Part 2 (Master Satbir Singh)
39Kissa Ban Devi (Rajkishan Agwanpuria)
40Kissa Ban Devi Part 1 (Master Satbir Singh)
41Kissa Ban Devi Part 2 (Master Satbir Singh)
42Kissa Ban Devi Part 3 (Master Satbir Singh)
43Kissa Beeja Sorath (Rajkishan Agwanpuria)
44Kissa Bhagat Singh (Parts 1, 2 and 3) (Ranbir Singh Badvasania)
45Kissa Chaap Singh (Parts 1,2 and 3) (Rajkishan Agwanpuria)
46Kissa Chaap Singh Somevati
47Kissa Chander Haas (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
48Kissa Chander Haas (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
49Kissa Chander Haas (Ranbir Singh Badvasania)
50Kissa Chander Kiran
51Kissa Chander Kiran (Ranbir Singh Badvasania)
52Kissa Chiter Mukut (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
53Kissa Chiter Mukut (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
54Kissa Dhruv Bhagat (Rajkishan Agwanpuria)
55Kissa Dropadi Cheer Haran Part 1 (Karam Pal Sharma)
56Kissa Dropadi Cheer Haran Part 2 (Karam Pal Sharma)
57Kissa Dropdi Swayamvar
58Kissa Gopi Chand Part 1 (Vol. 227) (Karam Pal Sharma)
59Kissa Gopi Chand Part 2 (Vol. 233) (Karam Pal Sharma)
60Kissa Gopi Chand Part 3 (Karam Pal Sharma)
61Kissa Gopi Chand Part 4 (Karam Pal Sharma)
62Kissa Gopichand Bhartari
63Kissa Harphool Jat Julaani Ka (Parts 1, 2 and 3) (Master Satbir Singh)
64Kissa Heer Ranjha (Parts 1, 2 and 3) (Master Satbir Singh)
65Kissa Heera Mal (Vol 1) (Master Satbir Singh)
66Kissa Heera Mal (Vol 2) (Master Satbir Singh)
67Kissa Heera Mal Jamaal (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
68Kissa Heera Mal Jamaal (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
69Kissa Heera Mal Jamaal (Part 3) (Rajkishan Agwanpuria)
70Kissa Heera Mal Jamaal (Part 4) (Rajkishan Agwanpuria)
71Kissa Heera Mal Jamal Part 1 (Master Satbir Singh)
72Kissa Heera Mal Jamal Part 2 (Master Satbir Singh)
73Kissa Heera Mal Jamal Part 3 (Master Satbir Singh)
74Kissa Jaimal Fatta Part 1 (Vol. 97) (Karam Pal Sharma)
75Kissa Jaimal Fatta Part 2 (Vol. 111) (Karam Pal Sharma)
76Kissa JalKiran Part 1 (Rajkishan Agwanpuria)
77Kissa JalKiran Part 2 (Rajkishan Agwanpuria)
78Kissa JalKiran Part 3 (Rajkishan Agwanpuria)
79Kissa Jyani Chor Part 1 (Vol. 51) (Karam Pal Sharma)
80Kissa Jyani Chor Part 2 (Vol. 104) (Karam Pal Sharma)
81Kissa Kichak Vadh (Mahabharat) - Part 1 (Master Satbir Singh)
82Kissa Kichak Vadh (Mahabharat) - Part 2 (Master Satbir Singh)
83Kissa Krishan Janam (Parts 1 and 2) (Rajkishan Agwanpuria)
84Kissa Krishan Sudama
85Kissa Krishan Sudama (Parts 1, 2 and 3) (Master Satbir Singh)
86Kissa Laila Majnu (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
87Kissa Laila Majnu (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
88Kissa Leelo Chaman (Rajender Kharkiya)
89Kissa Leelo Chaman - Part 1 (Master Satbir Singh)
90Kissa Leelo Chaman - Part 2 (Master Satbir Singh)
91Kissa Leelo Chaman - Part 3 (Master Satbir Singh)
92Kissa Mahatma Budh - Part 1 (Master Satbir Singh)
93Kissa Mahatma Budh - Part 2 (Master Satbir Singh)
94Kissa Meera Bai (Parts 1 and 2) (Master Satbir Singh)
95Kissa Nal Damyanti Part 1 (Master Satbir Singh)
96Kissa Nal Damyanti Part 1 (Vol. 13) (Karam Pal Sharma)
97Kissa Nal Damyanti Part 2 (Master Satbir Singh)
98Kissa Nal Damyanti Part 2 (Vol. 99) (Karam Pal Sharma)
99Kissa Nal Damyanti Part 3 (Master Satbir Singh)
100Kissa Narsi Ka Bhaat Part 1 (Vol. 165) (Karam Pal Sharma)
101Kissa Narsi Ka Bhaat Part 2 (Karam Pal Sharma)
102Kissa Narsi Ka Bhaat Part 3 (Karam Pal Sharma)
103Kissa Nauratan (Parts 1, 2 and 3) (Master Satbir Singh)
104Kissa Nautanki Phool Singh (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
105Kissa Nautanki Phool Singh (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
106Kissa Nautanki Phool Singh Part 1 (Master Satbir Singh)
107Kissa Nautanki Phool Singh Part 2 (Master Satbir Singh)
108Kissa Padmawat Part 1 (Rajkishan Agwanpuria)
109Kissa Padmawat Part 2 (Rajkishan Agwanpuria)
110Kissa Pingla Bhartari (Ranbir Singh Badvasania)
111Kissa Pingla Bhartari - Part 1 (Karam Pal Sharma)
112Kissa Pingla Bhartari - Part 2 (Karam Pal Sharma)
113Kissa Pingla Bhartari - Part 3 (Karam Pal Sharma)
114Kissa Puranmal Part 1 (Karam Pal Sharma)
115Kissa Puranmal Part 2 (Karam Pal Sharma)
116Kissa Puranmal Part 3 (Karam Pal Sharma)
117Kissa Raja Harishchander (Ranbir Singh Badvasania)
118Kissa Raja Harishchander Part 1 (Karam Pal Sharma)
119Kissa Raja Harishchander Part 2 (Vol. 100) (Karam Pal Sharma)
120Kissa Raja Mordhawj - Part 1 (Master Satbir Singh)
121Kissa Raja Mordhawj - Part 2 (Master Satbir Singh)
122Kissa Raja Veer Vikrma Jeet (Parts 1 and 2) (Rajkishan Agwanpuria)
123Kissa Roop Basant Part 1 (Karam Pal Sharma)
124Kissa Roop Basant Part 2 (Karam Pal Sharma)
125Kissa Roop Basant Part 3 (Karam Pal Sharma)
126Kissa Sarvar Neer (Ranbir Singh Badvasania)
127Kissa Sati Bapola Part 1 (Master Satbir Singh)
128Kissa Sati Bapola Part 2 (Master Satbir Singh)
129Kissa Sati Manorma (Part 1) (Rajkishan Agwanpuria)
130Kissa Sati Manorma (Part 2) (Rajkishan Agwanpuria)
131Kissa Satyawan Savitri (Vol 2)
132Kissa Satyawan Savitri (Vol 3)
133Kissa Satyawan Savitri Part 1 (Vol. 44) (Karam Pal Sharma)
134Kissa Satyawan Savitri Part 2 (Vol. 101) (Karam Pal Sharma)
135Kissa Seth Tara Chand (Ranbir Singh Badvasania)
136Kissa Seth Tara Chand Part 1 (Ranbir Singh Badvasania)
137Kissa Seth Tara Chand Part 2 (Ranbir Singh Badvasania)
138Kissa Shahi Lakarhara (Ranbir Singh Badvasania)
139Kissa Shakuntla Dusyant - Part 1 (Master Satbir Singh)
140Kissa Shakuntla Dusyant - Part 2 (Master Satbir Singh)
141Kissa Sivaji Ka Byah (Parts 1 and 2) (Rajkishan Agwanpuria)
142Kissa Subhash Chander Bose (Rajkishan Agwanpuria)
143Kissa Subhash Chander Bose Part 1 (Vol. 1) (Karam Pal Sharma)
144Kissa Udham Singh - Part 1 (Master Satbir Singh)
145Kissa Udham Singh - Part 2 (Master Satbir Singh)
146Kissa Veer Haqeeqat Rai - Part 1 (Master Satbir Singh)
147Kissa Veer Haqeeqat Rai - Part 2 (Master Satbir Singh)
148Kissa Veer Haqeeqat Rai Part 1 (Rajkishan Agwanpuria)
149Kissa Veer Haqeeqat Rai Part 2 (Rajkishan Agwanpuria)
150Kissa Veer Vikramajeet
151Kuae Pe Lugiyan Dhore
152Kuaen Pe Lugiyan Dhore (Ranbir Singh Badvasania)
153Lakhmi Chand Ki Hit Raaganiyan (6) (Rajkishan Agwanpuria)
154Lakhmi Chand Ki Raaganiyan (Rajender Kharkiya)
155LiLee Jeans Pe Kurti Lal
156Maher Singh Ki Hit Raagani
157Maher Singh Ki Hit Raagani (Rajender Kharkiya)
158Maher Singh Ki Raagani (Satte Farmaniya)
159Master Satbir Ki Hit Raagani Vol. 6
160Master Satbir Ki Hit Raagani Vol. 7
161Mat Tadpa Chori
162Mein Bagad Ki Gajab luhaari (Vol. 246)
163Meri Chatri Neeche Aaja
164Mungarpur Compeitition
165Naina Garh Ki Ladai 1
166Naina Garh Ki Ladai 2
167Naina Garh Ki Ladai 3
168Narsi Ka Bhat
169Nau Do Gayrah
170New Bahadurgarh Competition
171Paale Ki Hit Raagani (Vol 1)
172Phutkar Raaganiyan Part 3
173Phutkar Raaganiyan Part 4
174Phutkar Raaganiyan Part 6
175Phutkar Raaganiyan Part 8
176Pyar Ka Injection
177Ramesh Kalawadiya Ki Hit Raagani - Part 1
178Ramesh Kalawadiya Ki Hit Raagani - Part 2
179Saang Heeramal Jamal
180Saang Lilo Chaman
181Saang Raja Nal Damyanti
182Sajan Jaldi Chootee Aaeye
183Samarpur Competition - 90
184Sukurpur Competition - 91
185Super Hit Raagani Ka Tehelka - Part 2
186Superhit Rangkaat Muqabla Vol. 98
187Tikari Bahadurgarh Competition
188Tod Gaya Padosi Khat
189Tum To Thahri Fozen
190Uparaatali Raagani 1
191Uparaatali Raagani 2
192Uparaatali Raagani 3
193Uparaatali Raagani 4
194Veer Haqeeqat Rai Part 1
195Veer Haqeeqat Rai Part 2
196Zamane Ki Chaal